Jedním z často užívaných materiálů ve stavebnictví je sádrokarton, zákazníci jsou však často překvapeni, když jim nabídneme zaoblené tvary. Ty lze aplikovat formou půdorysné vlny či oblouku, ale také ke tvarovému ozvláštnění stropů. Sádrokarton tak přestává být otázkou pravoúhlého rastru, nabízí celou řadu dynamických variant.